Een bestelauto verzekeren, waar aandacht aan besteden?

We trappen wellicht een open deur in wanneer we zeggen dat er verschillende mogelijkheden bestaan op vlak van een bestelauto verzekeren. Voor het verzekeren van een bestelauto kan er dan ook een beroep worden gedaan op een WA-verzekering of op een meer uitgebreide variant. Bij een bestelauto verzekeren spreekt het voor zich dat er niet alleen maar stil moet worden gestaan bij de polisvoorwaarden, daarnaast dient er ook te worden gekeken naar de kostprijs die moet worden betaald. Wilt u graag ontdekken waar u bij een bedrijfsauto verzekeren zeker en vast allemaal rekening mee dient te houden? Dat kan op deze pagina!

            Moet elke bestelauto verplicht worden verzekerd?

In Nederland en bij uitbreiding eigenlijk in de hele Europese Unie geldt een verzekeringsplicht voor het in het verkeer brengen van een voertuig. Dit geldt zowel voor particuliere als voor zakelijke voertuigen. Met andere woorden, ook elke bestelauto die deel uitmaakt van het Nederlandse verkeer dient wettelijk verplicht te worden verzekerd. Deze wettelijke verplichting geldt echter uitsluitend voor de mogelijke schade die kan worden aangebracht ten opzichte van derden. Dit betekent concreet dat enkel en alleen de zogenaamde WA-verzekering bij wet is verplicht. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat u er als bedrijf eveneens voor kunt kiezen om een meer uitgebreide autoverzekering af te sluiten. Welke opties er voor een bedrijfsauto verzekeren in de praktijk allemaal bestaan vertellen we u graag hieronder.

            Wat zijn de opties voor een bestelauto verzekeren?

Voor een bestelauto verzekeren geldt zoals reeds aangegeven dat er een keuze kan worden gemaakt uit een aantal verschillende mogelijkheden. In principe bestaan er drie verschillende soorten verzekeringen waartussen u kunt kiezen. Het gaat hierbij concreet om deze opties:

  1. De WA-verzekering voor bestelauto’s;
  2. De beperkt cascoverzekering;
  3. De volledige cascoverzekering of de allrisk bestelautoverzekering;

De WA-verzekering afsluiten voor bestelauto’s zorgt er zoals reeds eerder aangegeven voor dat enkel en alleen die schade wordt gedekt die wordt aangebracht aan derden. De schade die ontstaat bij een ongeval, maar ook daarbuiten aan uw eigen auto zal met deze verzekering dus op geen enkele manier worden gecompenseerd. Dat brengt voor- en nadelen met zich mee. Het belangrijkste voordeel heeft natuurlijk te maken met de lage verzekeringspremie. De WA-verzekering voor bestelauto’s is dan ook veruit de voordeligste optie op de markt. Het nadeel is dat u bij eender welke schade aan het eigen voertuig zelf de kosten zult moeten betalen.

De beperkt cascoverzekering afsluiten is voor wat een bestelauto verzekeren erg populair geworden. Het afsluiten van deze verzekering zorgt er dan ook voor dat er wel degelijk bepaalde schade aan het eigen voertuig ook wordt verzekerd. Het gaat hierbij onder meer om schade als gevolg van joyriding, schade die is veroorzaakt door een brand of natuurrampen en financiële schade welke het gevolg is van bijvoorbeeld een diefstal of inbraak.

               Allrisk een bestelauto verzekeren of niet?

De derde en laatste optie die u heeft bij een bestelauto verzekeren is meteen ook de meest uitgebreide. Het gaat hierbij dan ook om de allrisk bestelautoverzekering. Uw bestelauto verzekeren met behulp van deze verzekering zorgt ervoor dat u in eerste instantie rekening zult moeten houden met een niet onaanzienlijke verzekeringspremie. Dat is ook logisch, want deze premie moet het mogelijk maken voor de verzekeraar om de risico’s die ze loopt grotendeels in te kunnen dekken. Dat is alleen maar mogelijk wanneer men ervoor kiest om een vrij hoge verzekeringspremie in rekening te brengen. Dit zorgt ervoor dat er bij het afsluiten van een allrisk verzekering altijd ook de nodige aandacht moet worden besteed aan de potentiële uitbetaling welke u kunt ontvangen bij een mogelijks schadegeval.

Een bestelauto verzekeren door middel van een allrisk verzekering is in de praktijk in principe alleen maar interessant wanneer ofwel de waarde ofwel het gebruik van het voertuig dit rechtvaardigt. Worden er met andere woorden heel wat kilometers afgelegd met de bestelauto? Dan kan dat ervoor zorgen dat het afsluiten van een allrisk bestelautoverzekering de beste keuze is. Heeft u er bovendien voor gekozen om een gloednieuwe, dure bestelauto te kopen? Ook dan is het mogelijks interessant om te kiezen voor het afsluiten van een allrisk bestelautoverzekering.

            Het eigen risico aanpassen? Dat is mogelijk!

Een bedrijfsauto verzekeren gaat in de praktijk logischerwijs altijd gepaard met een bepaalde hoeveelheid aan kosten. Het is voor menig aantal bedrijven erg belangrijk om deze kosten zoveel mogelijk binnen de perken te kunnen houden. Dat kan op verschillende manieren. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om het eigen risico van de bedrijfsautoverzekering aan te passen. Standaard wordt er door elke verzekeraar voor deze verzekering een bepaald eigen risico vastgesteld, maar deze is niet honderd procent sluitend. Dit zorgt ervoor dat u als verzekeringnemer altijd de kans heeft om dit eigen risico bijvoorbeeld vrijwillig op te trekken. De kans is groot dat u op deze manier bij uw bedrijfsauto verzekeren kunt rekenen op een aanzienlijk lager uitvallende en dus nog interessantere verzekeringspremie! Het spreekt voor zich dat er ook nog andere opties bestaan om te besparen op een bestelauto verzekeren.

            Uw bedrijfsauto verzekeren? Voer eerst een vergelijking uit!

Een nieuwe bedrijfsauto verzekeren is iets wat u uiteraard niet dagelijks doet. Het spreekt dan ook voor zich dat het belangrijk is om meteen te kiezen voor de juiste verzekering. Wat is nu echter precies de meest interessante verzekering voor uw bedrijfsauto? Dit kunt u het best bepalen door het uitvoeren van een vergelijking. Niet alleen de polisvoorwaarden, maar ook de kostprijs waar u bij een bedrijfsauto verzekeren op kunt rekenen kan namelijk in de praktijk behoorlijk sterk verschillen. Enkel en alleen het uitvoeren van een objectieve vergelijking kan dan ook duidelijk maken welke optie op de markt voor u nu echt interessantst is.

Alle soorten verzekeringen vergelijk je bij Diks!

Wilt u dus met zekerheid uw bedrijfsauto verzekeren op de meest optimale wijze en bovendien ook nog eens tegen de laagst mogelijke kosten? Dan mag het duidelijk zijn dat een vergelijking uitvoeren altijd een goed idee is. Neem hier overigens zeker ook uw tijd voor. Alleen op deze manier kunt u meteen de meest optimale bedrijfsautoverzekering afsluiten.